Cổng thông tin dữ liệu tiêu chuẩn quốc gia

Tin mới
DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 11.2023
DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 11.2023

13:12 05-12-2023

Danh mục tiêu chuẩn mới tháng 11.2023

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19

10:26 23-04-2020

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ cung cấp miễn phí các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (TCQT) liên quan đến việc phòng chống COVID-19. Nhằm giúp các doanh nghiệp kịp thời tiếp nhận được với các tiêu chuẩn mới nhất trong lĩnh vực trên.

Đề xuất chỉ số Hạ tầng chất lượng với phát triển bền vững vào chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ (Phần 4 và hết)
Đề xuất chỉ số Hạ tầng chất lượng với phát triển bền vững vào chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ (Phần 4 và hết)

11:42 30-11-2023

Qua quá trình nghiên cứu và phân tích các thông tin được đề cập từ những phần trước, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhận thấy để tính toán và xếp hạng các quốc gia vào Bảng xếp hạng chỉ số hạ tầng chất lượng với phát triển bền vững, UNIDO đã xây

Hạ tầng chất lượng tại Việt Nam ngày càng phát triển và hoàn thiện (Phần 3)
Hạ tầng chất lượng tại Việt Nam ngày càng phát triển và hoàn thiện (Phần 3)

11:40 30-11-2023

Những năm vừa qua, Việt Nam đã xây dựng được hệ thống đáp ứng cơ bản nhu cầu quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL).

Sắp ban hành 5 tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với xăng dầu
Sắp ban hành 5 tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với xăng dầu

11:35 30-11-2023

Bộ KH&CN đang xây dựng 05 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về (i) xăng không chì; (ii) xăng không chì pha 5% etanol (xăng E5); (iii) xăng không chì pha 10% etanol (xăng E10); (iv) nhiên liệu điêzen (DO); (v) nhiên liệu điêzen pha 5% este metyl axit béo (DO B5)

Tiêu chuẩn đầu tiên dành cho sản phẩm nhựa dẻo chịu nhiệt cao
Tiêu chuẩn đầu tiên dành cho sản phẩm nhựa dẻo chịu nhiệt cao

11:30 30-11-2023

Ủy ban tiêu chuẩn quốc tế ASTM mới đây đã công bố bộ tiêu chuẩn về một sản phẩm nhựa dẻo đầu tiên có khả năng chịu nhiệt cao, trong môi trường khắc nghiệt.