Cổng thông tin dữ liệu tiêu chuẩn quốc gia

Tin mới
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chung tay cùng cộng đồng trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19

10:26 23-04-2020

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ cung cấp miễn phí các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế (TCQT) liên quan đến việc phòng chống COVID-19. Nhằm giúp các doanh nghiệp kịp thời tiếp nhận được với các tiêu chuẩn mới nhất trong lĩnh vực trên.

TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 9.2022
TIÊU CHUẨN CÔNG BỐ THÁNG 9.2022

10:09 03-10-2022

Tiêu chuẩn có quyết định tháng 9 năm 2022

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

09:29 28-09-2022

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC194 Đánh giá sinh học và lâm sàng trang thiết bị y tế được giao nhiệm vụ xây dựng 07 TCVN về Trang thiết bị y tế.

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN VỀ KINH TẾ TUẦN HOÀN
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN VỀ KINH TẾ TUẦN HOÀN

16:44 26-09-2022

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng danh mục tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) phục vụ nền kinh tế tuần hoàn và đề xuất lộ trình thực hiện,

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN GỖ XỐP
LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN GỖ XỐP

16:12 23-09-2022

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC89 Ván gỗ nhân tạo được giao nhiệm vụ xây dựng 05 TCVN về Gỗ xốp.

Ứng dụng mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm hàng hóa
Ứng dụng mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm hàng hóa

14:11 22-09-2022

Sự kiện nhằm đẩy mạnh hoạt động sử dụng mã số mã vạch và truy xuất nguồn gốc, góp phần tăng cường uy tín, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam trên sàn TMĐT Postmart của Bưu điện Việt Nam.