Dự án: DÂY VÀ CÁP ĐIỆN

Tên dự án
DÂY VÀ CÁP ĐIỆN
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
DÂY VÀ CÁP ĐIỆN
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Dây và cáp điện – Cáp mềm có cách điện và vỏ bọc bằng nhựa nhiệt dẻo không có halogen điện áp danh định đến và bằng 300/300 V – Phần 1: Yêu cầu chung
  • Dây và cáp điện – Cáp mềm có cách điện và vỏ bọc bằng nhựa nhiệt dẻo không có halogen điện áp danh định đến và bằng 300/300 V – Phần 2: Phương pháp thử nghiệm
  • Dây và cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp dùng cho điện áp trên 30 kV (Um=36 kV) đến 150 kV (Um = 170 kV) – Yêu cầu chung và phương pháp thử nghiệm
  • Dây trần bằng đồng và nhôm lõi thép dùng cho đường dây tải điện trên không - Yêu cầu chung và phương pháp thử
  • Dây và cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp dùng cho điện áp trên 150 kV (Um=170 kV) đến 500 kV (Um = 550 kV) – Yêu cầu chung và phương pháp thử nghiệm
  • Dây nhôm lõi thép dùng cho kỹ thuật điện