TCVN/TC/E 4 - Dây và cáp điện

Số hiệu
TCVN/TC/E 4
Tên Ban kỹ thuật
Dây và cáp điện
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

TC 55 - TC 55

Phạm vi
Dây và cáp điện
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Lê Phan Chính (Trưởng ban)
 • Lương Hoàng Anh (Thư ký)
 • Nguyễn Khắc Điềm
 • Nguyễn Danh Hòa
 • Nguyễn Quang Ngọc
 • Cao Văn Thành
 • Phạm Hồng Minh
 • Bùi Anh Tuấn
 • Lương Công Huỳnh
 • Mai Hoàng Vân
 • Hỏa Thanh Sơn
 • Quách Tuấn Anh
 • Nguyễn Duy Thành
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Dây và cáp điện – Cáp mềm có cách điện và vỏ bọc bằng nhựa nhiệt dẻo không có halogen điện áp danh định đến và bằng 300/300 V – Phần 1: Yêu cầu chung
 • Dây và cáp điện – Cáp mềm có cách điện và vỏ bọc bằng nhựa nhiệt dẻo không có halogen điện áp danh định đến và bằng 300/300 V – Phần 2: Phương pháp thử nghiệm
 • Dây và cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp dùng cho điện áp trên 30 kV (Um=36 kV) đến 150 kV (Um = 170 kV) – Yêu cầu chung và phương pháp thử nghiệm
 • Dây trần bằng đồng và nhôm lõi thép dùng cho đường dây tải điện trên không - Yêu cầu chung và phương pháp thử
 • Dây và cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp dùng cho điện áp trên 150 kV (Um=170 kV) đến 500 kV (Um = 550 kV) – Yêu cầu chung và phương pháp thử nghiệm
 • Dây nhôm lõi thép dùng cho kỹ thuật điện
 • Cáp sạc dùng cho xe điện có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV – Phần 1: Yêu cầu chung
 • Cáp sạc dùng cho xe điện có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV –Phần 2: Phương pháp thử nghiệm
 • Cáp sạc dùng cho xe điện có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV –Phần 3: Cáp dùng để sạc điện xoay chiều theo chế độ 1, 2 và 3 của IEC 61851-1 với điện áp danh định đến và bằng 450/750 V
 • Cáp điện dùng cho hệ thống quang điện có thông số điện áp 1,5 kV một chiều