Dự án: LINH KIỆN BÁN DẪN

Tên dự án
LINH KIỆN BÁN DẪN
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
LINH KIỆN BÁN DẪN
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 31: Khả năng cháy của linh kiện trong vỏ bọc nhựa (từ bên trong)
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 33: Khả năng chịu ẩm tăng tốc – Chưng áp không chịu ảnh hưởng
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu – Phần 36: Gia tốc, trạng thái ổn định
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 37: Phương pháp thử nghiệm thả rơi tấm mạch nằm ngang bằng cách sử dụng gia tốc kế
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 29: Thử nghiệm ngắn mạch
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 28: Thử nghiệm độ nhạy với phóng tĩnh điện (ESD) – Mô hình thiết bị nạp điện (CDM) - mức linh kiện)
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 25: Chu kỳ nhiệt độ
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 24: Khả năng chịu ẩm tăng tốc – Thử nghiệm HAST không chịu ảnh hưởng
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 20: Khả năng chịu đựng của SMD bọc nhựa đối với các hiệu ứng kết hợp ẩm và nhiệt hàn
 • Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 5: Thử nghiệm tuổi thọ thiên áp độ ẩm của nhiệt độ trạng thái ổn định
 • FB Chat.txt