Dự án: Thiết bị điện

Tên dự án
Thiết bị điện
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Thiết bị điện
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Máy biến áp hiệu suất cao
  • Máy điều hòa không khí hiệu suất cao
  • Bộ nối dùng cho ứng dụng một chiều trong hệ thống quang điện - Yêu cầu thử nghiệm an toàn
  • Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 7 -712 - Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Hệ thống nguồn quang điện sử dụng năng lượng mặt trời