Dự án: Xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải

Tên dự án
Xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thực hành chuẩn xử lý hỗn hợp vôi, tro bay, và chất thải kim loại nặng trong vật liệu san lấp và các ứng dụng xây dựng khác
  • Hướng dẫn sử dụng phế thải lốp làm nhiên liệu có nguồn gốc từ lốp
  • Thực hành chuẩn đối với việc lốp xe phế thải trong các ứng dụng kỹ thuật dân dụng
  • Hướng dẫn xác định đặc tính của tro bay của than và tro bay của các quá trình đốt than sạch cho các sử dụng tiềm năng
  • FB Chat.txt