Dự án: Giầy dép

Tên dự án
Giầy dép
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Giầy dép
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Giầy dép đi học
  • Giầy dép trẻ em
  • Giầy thể thao thông thường
  • Giầy thời trang