TCVN/TC 216 - Giầy dép

Số hiệu
TCVN/TC 216
Tên Ban kỹ thuật
Giầy dép
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 216 - Footwear

Phạm vi
Giầy dép
Liên hệ

Nguyễn Thị Thu Thủy, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 5 - Sản phẩm tiêu dùng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 462  -  Email:  thuytcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Đỗ Thị Hồi (Trưởng ban)
 • Nguyễn Thị Thu Thủy (Thư ký)
 • Bùi Văn Huấn
 • Trần Thị Hiên
 • Dương Tuấn Hưng
 • Đào Xuân Điệp
 • Lại Minh Hải
 • Trần Văn Hà
 • Nguyễn Thế Huân
 • Nguyễn Mạnh Khôi
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Giầy dép – Các chất có hại tiềm ẩn có trong giầy dép và các chi tiết của giầy dép – Xác định phenol có trong vật liệu làm giầy dép
 • Giầy dép – Phương pháp thử đế trong và lót mặt – Sự hút nước và sự giải hấp nước
 • Giầy dép – Phương pháp thử khóa kéo – Độ bền đối với các hư hại trong khi khóa dưới một lực ở phía bên
 • Giầy dép – Các chất có khả năng có trong giầy dép và các chi tiết của giầy dép
 • Giầy dép – Phương pháp thử khóa kéo – Độ bền đóng và mở lặp đi lặp lại
 • Giầy dép – Phương pháp thử khóa kéo – Độ bền phía bên
 • Giầy dép – Phương pháp thử khóa kéo – Độ bền liên kết của các đầu chặn
 • Giầy dép – Phương pháp thử khóa kéo – Độ bền kéo của củ khóa
 • Giầy dép – Từ vựng
 • Giầy dép – Phương pháp thử đế trong – Độ bền tách lớp
 • Giầy dép – Phương pháp thử đế trong – Độ bền giữ đinh đóng gót
 • Giầy dép – Điều hòa lão hóa
 • Giầy dép – Phương pháp thử đế ngoài – Độ bền mài mòn
 • Giầy dép – Phương pháp thử đế ngoài – Độ bền xé
 • Giầy dép – Phương pháp thử đế ngoài – Độ ổn định kích thước
 • Giầy dép – Phương pháp thử đế ngoài – Độ bền xé đường may
 • Giầy dép – Phương pháp thử đế ngoài – Xác định độ bền xé tách lớp và độ bền phân lớp
 • Giầy dép – Phương pháp thử đế trong – Độ bền xé đường may
 • Giầy dép – Phương pháp thử toàn bộ giầy – Liên kết gót
 • Giầy dép đi học
 • Giầy dép trẻ em
 • Giầy thể thao thông thường
 • Giầy thời trang
FB Chat.txt