Dự án: Mã số mã vạch

Tên dự án
Mã số mã vạch
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Mã số mã vạch
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Công nghệ Thông tin- Kỹ thuật nhận dạng và thu thập tự động – Đặc tả kỹ thuật mã vạch- Phần 1: Ký hiệu tuyến tính
  • Công nghệ Thông tin- Kỹ thuật nhận dạng và thu thập tự động – Đặc tả kỹ thuật mã vạch- Phần 2: Biểu trưng hai chiều