TCVN/JTC 1/SC 31 - Thu thập dữ liệu tự động

Số hiệu
TCVN/JTC 1/SC 31
Tên Ban kỹ thuật
Thu thập dữ liệu tự động
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về "Thu thập dữ liệu tự động"
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Lương Văn Phan (Trưởng ban)
 • Phan Hồng Nga (Thư ký)
 • Nguyễn Hải Anh
 • Nguyễn Hoài Nam
 • Nguyễn Hoàng Phương
 • Đỗ Văn Thành
 • Nguyễn Bá Chiến
 • Nguyễn Thị Yên Giang
 • Trần Ngọc Dũng
 • Lưu Thị Kim Thanh
 • Lê Doãn Thảo
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Dịch vụ tài chính – Nhận dạng pháp nhân (LEI)
 • Công nghệ thông tin – Dịch vụ thông tin về EPC – Quy định kĩ thuật
 • Bao bì - Mã vạch và mã vạch hai chiều trên nhãn dùng trong gửi , vận chuyển và nhận hàng
 • Tin học Y tế - Gán mã và ghi nhãn dữ liệu trong phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Chủ đề về chăm sóc sức khỏe và phân định từng nhà cung cấp cá nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe
 • Công nghệ thông tin – Cấu trúc mã phân định tổ chức và các bộ phận của tổ chức – Phần 1: Phân định giản đồ phân định tổ chức
 • Công nghệ thông tin – Cấu trúc mã phân định tổ chức và các bộ phận của tổ chức – Phần 2: Đăng kí giản đồ phân định tổ chức
 • Công nghệ thông tin – Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Yêu cầu kĩ thuật đối với kiểm tra chất lượng in mã vạch – Mã vạch một chiều
 • Công nghệ thông tin – Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Quy định kĩ thuật mã vạch – EAN/UPC
 • Mã số mã vạch vật phẩm – Số phân định ứng dụng GS1
 • Công nghệ Thông tin- Kỹ thuật nhận dạng và thu thập tự động – Đặc tả kỹ thuật mã vạch- Phần 1: Ký hiệu tuyến tính
 • Công nghệ Thông tin- Kỹ thuật nhận dạng và thu thập tự động – Đặc tả kỹ thuật mã vạch- Phần 2: Biểu trưng hai chiều