Dự án: Tinh dầu

Tên dự án
Tinh dầu
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Tinh dầu
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Tinh dầu hoàng lan dạng macrophylla [Cananga odorata (Lam.) Hook. f. et Thomson, forma macrophylla]
  • Tinh dầu tràm trà loại terpinen-4-ol
  • Tinh dầu chanh không hạt [Citrus latifolia Tanaka]
  • Tinh dầu oải hương lá rộng (Lavandula latifolia (L.f.) Medikus)
  • Tinh dầu oải hương Grosso (Lavandula angustifolia Mill. x Lavandula latifolia Medik.)
  • Tinh dầu sả hoa hồng (Cymbopogon martinii (Roxburgh) W. Watson var. motia)