TCVN/TC/F 2 - Dầu mỡ động vật và thực vật

Số hiệu
TCVN/TC/F 2
Tên Ban kỹ thuật
Dầu mỡ động vật và thực vật
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 34/SC 11 - Animal and vegetable fats and oils

Phạm vi
Tham gia các công tác xây dựng, góp ý, các TCVN và QCVN về Dầu mỡ và sản phẩm dầu mỡ động vật và thực vật
Liên hệ

Nguyễn Thúy Hằng, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 - Nông nghiệp, thực phẩm

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4605  -  Email:  tc4tcvn@yahoo.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Vũ Hồng Sơn (Trưởng ban)
 • Nguyễn Thuý Hằng (Thư ký)
 • Lê Thị Việt Hồng
 • Đinh Thị Thu Thủy
 • Lý Ngọc Trâm
 • Trần Cao Sơn
 • Nguyễn Thị Thơm
 • Nguyễn Thị Hoàng Lan
 • Trần Thanh Hoa
 • Trần Hồng Cơ
 • Nguyễn Thị Lan
 • Nguyễn Thị Minh Hà
 • Đào Thị Mai Phương
 • Vũ Thị Đào
 • Hoàng Ngọc Châu
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Dầu thực vật
 • Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi
 • Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định trị số peroxit – Phương pháp xác định điểm kết thúc chuẩn độ iôt (quan sát bằng mắt thường)
 • Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định khối lượng quy ước theo thể tích (trọng lượng của 1 lít trong điều kiện không khí)
 • Bột của hạt có dầu – Xác định hàm lượng dầu – Phương pháp chiết nhanh
 • Bột của hạt có dầu – Xác định hàm lượng dầu – Phương pháp chiết bằng hexan (hoặc dầu nhẹ)
 • Dầu cá
 • Chất béo có chứa butterfat – Xác định axit butyric – Phương pháp sắc kí khí
 • Dầu, mỡ – Xác định triglyceride – Phương pháp sắc kí khí
 • Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định hàm lượng tạp chất không tan
 • Dầu mỡ động thực vật – Xác định chỉ số khúc xạ
 • Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định hàm lượng sterol tổng số bằng phương pháp enzym
 • Tinh dầu hoàng lan dạng macrophylla [Cananga odorata (Lam.) Hook. f. et Thomson, forma macrophylla]
 • Tinh dầu tràm trà loại terpinen-4-ol
 • Tinh dầu chanh không hạt [Citrus latifolia Tanaka]
 • Tinh dầu oải hương lá rộng (Lavandula latifolia (L.f.) Medikus)
 • Tinh dầu oải hương Grosso (Lavandula angustifolia Mill. x Lavandula latifolia Medik.)
 • Tinh dầu sả hoa hồng (Cymbopogon martinii (Roxburgh) W. Watson var. motia)
FB Chat.txt