Dự án: Sản phẩm rau quả chế biến

Tên dự án
Sản phẩm rau quả chế biến
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Sản phẩm rau quả chế biến
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Salat quả nhiệt đới đóng hộp
  • Măng tre đóng hộp
  • Dưa chuột dầm giấm
  • Kimchi
  • Chuối sấy
  • Đậu Hà Lan đông lạnh nhanh