Dự án: Dầu máy biến áp

Tên dự án
Dầu máy biến áp
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Dầu máy biến áp
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Dầu khoáng cách điện sử dụng trong thiết bị điện – Yêu cầu kỹ thuật
  • Dầu khoáng cách điện có điểm cháy cao – Yêu cầu kỹ thuật
  • Chất lỏng cách điện – Lấy mẫu
  • Chất lỏng cách điện – Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp chuẩn độ điện lượng Karl Fischer
  • Chất lỏng cách điện – Phương pháp xác định lưu huỳnh ăn mòn
  • FB Chat.txt