Dự án: Tương thích điện từ

Tên dự án
Tương thích điện từ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2020
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Tương thích điện từ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hệ thống phát điện quang điện – Yêu cầu EMC và phương pháp thử nghiệm đối với thiết bị chuyển đổi điện
  • Tương thích điện từ (EMC) – Phần 3-2: Giới hạn – Giới hạn đối với phát xạ dòng điện hài (dòng điện đầu vào của thiết bị ≤16 A mỗi pha)
  • Tương thích điện từ (EMC) – Phần 3-7: Giới hạn – Đánh giá giới hạn phát xạ đối với đầu nối trong hệ thống lắp đặt điện gây dao động trong hệ thống điện hạ áp, trung áp và cao áp
  • Tương thích điện từ (EMC) – Phần 3-3: Giới hạn – Giới hạn đối với sự thay đổi điện áp, dao động điện áp và các nhấp nháy trong hệ thống cấp điện hạ áp công công, đối với thiết bị có dòng điện danh định ≤ 16 A mỗi pha và không chịu đấu nối có điều kiện
  • Tương thích điện từ (EMC) – Phần 3-6: Giới hạn – Đánh giá giới hạn phát xạ đối với đấu nối của hệ thống lắp đặt gây méo trong hệ thống điện hạ áp, trung áp và cao áp
  • Tương thích điện từ (EMC) – Phần 3-11: Giới hạn – Giới hạn đối với thay đổi điện áp, dao động lên xuống và nháy điện áp trong hệ thống cấp điện hạ áp – Thiết bị có dòng điện danh định £ 75 A và có mối nối phụ thuộc
  • Tương thích điện từ (EMC) – Phần 3-12: Giới hạn – Giới hạn đối với dòng điện hài được sinh ra bởi thiết bị nối với hệ thống điện hạ áp có dòng điện đầu vào >16A và £ 75 A mỗi pha