TCVN/TC/E 9 - Tương thích điện từ

Số hiệu
TCVN/TC/E 9
Tên Ban kỹ thuật
Tương thích điện từ
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tương thích điện từ
Liên hệ
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Hữu Hậu (Trưởng ban)
 • Phạm Thị Thu Trang (Thư ký)
 • Nguyễn Khắc Điềm
 • Nguyễn Danh Hòa
 • Nguyễn Tiến Hùng
 • Nguyễn Đình Lương
 • Chu Văn Công
 • Hà Thị Kim Thoa
 • Nguyễn Quang Tỏa
 • Nguyễn Hoài Nam
 • Vũ Hồng Sơn
 • Nguyễn Mạnh Vũ
 • Đoàn Anh Khoa
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Giới hạn và phương pháp đo đặc tính nhiễu tần số rađiô của thiết bị chiếu sáng và thiết bị tương tự
 • Tương thích điện từ - Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự - Phần 1: Phát xạ
 • Tương thích điện từ - Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự - Phần 2: Miễn nhiễm - Tiêu chuẩn họ sản phẩm
 • Thiết bị y tế, khoa học và công nghiệp - Đặc tính nhiễu tần số vô tuyến - Giới hạn và phương pháp đo
 • Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế – Phần 161: Tương thích điện từ
 • Thiết bị dùng cho mục đích chiếu sáng chung – Yêu cầu về miễn nhiễm EMC Equipment for general lighting purposes – EMC immunity requirements
 • Thiết bị dùng cho mục đích chiếu sáng chung – Yêu cầu về miễn nhiễm EMC – Phần 1: Máy đo chớp sáng và phương pháp thử nghiệm miễn nhiễm giao động điện áp
 • Tương thích điện từ (EMC) – Phần 6-1: Tiêu chuẩn chung – Miễn nhiễm trong môi trường chiếu sáng khu dẫn cư, thương mại và công nghiệp
 • Hệ thống phát điện quang điện – Yêu cầu EMC và phương pháp thử nghiệm đối với thiết bị chuyển đổi điện
 • Tương thích điện từ (EMC) – Phần 3-2: Giới hạn – Giới hạn đối với phát xạ dòng điện hài (dòng điện đầu vào của thiết bị ≤16 A mỗi pha)
 • Tương thích điện từ (EMC) – Phần 3-7: Giới hạn – Đánh giá giới hạn phát xạ đối với đầu nối trong hệ thống lắp đặt điện gây dao động trong hệ thống điện hạ áp, trung áp và cao áp
 • Tương thích điện từ (EMC) – Phần 3-3: Giới hạn – Giới hạn đối với sự thay đổi điện áp, dao động điện áp và các nhấp nháy trong hệ thống cấp điện hạ áp công công, đối với thiết bị có dòng điện danh định ≤ 16 A mỗi pha và không chịu đấu nối có điều kiện
 • Tương thích điện từ (EMC) – Phần 3-6: Giới hạn – Đánh giá giới hạn phát xạ đối với đấu nối của hệ thống lắp đặt gây méo trong hệ thống điện hạ áp, trung áp và cao áp
 • Tương thích điện từ (EMC) – Phần 3-11: Giới hạn – Giới hạn đối với thay đổi điện áp, dao động lên xuống và nháy điện áp trong hệ thống cấp điện hạ áp – Thiết bị có dòng điện danh định £ 75 A và có mối nối phụ thuộc
 • Tương thích điện từ (EMC) – Phần 3-12: Giới hạn – Giới hạn đối với dòng điện hài được sinh ra bởi thiết bị nối với hệ thống điện hạ áp có dòng điện đầu vào >16A và £ 75 A mỗi pha