Dự án: THANG MÁY

Tên dự án
THANG MÁY
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
THANG MÁY
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp toàn thang máy – Thang máy ứng dụng riêng cho chở người và chở hàng – Phần 41: Sàn nâng vận chuyển theo phương thẳng đứng sử dụng cho người khuyết tật vận động
  • Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy ứng dụng riêng cho chở người và chở hàng – Phần 40: Thang bậc và sàn nâng vận chuyển theo phương nghiêng sử dụng cho người khuyết tật vận động