Dự án: Mã số mã vạch

Tên dự án
Mã số mã vạch
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Mã số mã vạch
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hệ thống không gian – Hỗ trợ hậu cần tích hợp
  • Hướng dẫn xác định đối tượng tương thích và các hệ thống xác thực liên quan để ngăn chặn việc buôn bán hàng giả và buôn bán trái phép
  • FB Chat.txt