Dự án: Hạ tầng thông minh cho cộng đồng

Tên dự án
Hạ tầng thông minh cho cộng đồng
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Hạ tầng thông minh cho cộng đồng
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Hạ tầng thông minh cho cộng đồng – Mô hình trường trưởng thành cho việc đánh giá và cải tiến
  • Hạ tầng thông minh cho cộng đồng – Hướng dẫn thực hành về giao thông
  • Hạ tầng thông minh cho cộng đồng – Giao thông thông minh cho đô thị đông đúc
  • FB Chat.txt