Dự án: Chất lượng không khí

Tên dự án
Chất lượng không khí
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Chất lượng không khí
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Phát thải nguồn tĩnh – Xác định nồng độ amoni trong khí ống khói – đặc tính tính năng của hệ thống đo tự động
  • Chất lượng không khí – Xác định hệ số phát thải khối lượng trung bình theo thời gian và hệ số phát thải – cách tiếp cận chung
  • Không khí xung quanh – Xác định nồng độ số lượng sợi vô cơ- phương pháp kính hiển vi quét điện tử
  • Phát thải nguồn tĩnh – Xác định tổng hợp chất hữu cơ bay hơi (TVOC) trong khí thải từ các quá trình không đốt- phương pháp dùng máy phân tích phổ hồng ngoại không phân tán với bộ chuyển đổi xúc tác