TCVN/TC 146 - Chất lượng không khí

Số hiệu
TCVN/TC 146
Tên Ban kỹ thuật
Chất lượng không khí
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 146 - Air quality

Phạm vi
Chất lượng không khí
Liên hệ

Lê Thị Thanh Ngọc, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 6 - Môi trường

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4191 - Email: lethithanhngoc@yahoo.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Duy Bảo (Trưởng ban)
 • Lê Thị Thanh Ngọc (Thư ký)
 • Nguyễn Ngọc Châm
 • Lý Thị Phương Trang
 • Nguyễn Đình Thái
 • Nguyễn Quốc Tuấn
 • Thái Minh Sơn
 • Lê Thị Hải Lê
 • Dương Thành Nam
 • Ngô Quốc Khánh
 • Đặng Viết Khoa
 • Ngụy Ngọc Toàn
 • Trần Sơn
 • Thái Minh Sơn
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Phát thải nguồn tĩnh – Xác định nồng độ amoni trong khí ống khói – đặc tính tính năng của hệ thống đo tự động
 • Chất lượng không khí – Xác định hệ số phát thải khối lượng trung bình theo thời gian và hệ số phát thải – cách tiếp cận chung
 • Không khí xung quanh – Xác định nồng độ số lượng sợi vô cơ- phương pháp kính hiển vi quét điện tử
 • Phát thải nguồn tĩnh – Xác định tổng hợp chất hữu cơ bay hơi (TVOC) trong khí thải từ các quá trình không đốt- phương pháp dùng máy phân tích phổ hồng ngoại không phân tán với bộ chuyển đổi xúc tác