Dự án: Giầy dép

Tên dự án
Giầy dép
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Giầy dép
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Giầy dép – Từ vựng
 • Giầy dép – Phương pháp thử đế trong – Độ bền tách lớp
 • Giầy dép – Phương pháp thử đế trong – Độ bền giữ đinh đóng gót
 • Giầy dép – Điều hòa lão hóa
 • Giầy dép – Phương pháp thử đế ngoài – Độ bền mài mòn
 • Giầy dép – Phương pháp thử đế ngoài – Độ bền xé
 • Giầy dép – Phương pháp thử đế ngoài – Độ ổn định kích thước
 • Giầy dép – Phương pháp thử đế ngoài – Độ bền xé đường may
 • Giầy dép – Phương pháp thử đế ngoài – Xác định độ bền xé tách lớp và độ bền phân lớp
 • Giầy dép – Phương pháp thử đế trong – Độ bền xé đường may
 • Giầy dép – Phương pháp thử toàn bộ giầy – Liên kết gót