Dự án: Thuốc lá

Tên dự án
Thuốc lá
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Thuốc lá
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thuốc lá – Xác định các nitrosamin đặc hiệu của thuốc lá – Phương pháp sử dụng quy trình chiết bằng dichloromethan kiềm
  • Môi trường khói thuốc lá – Ước tính phân bố khói đối với các hạt lơ lửng có thể hít phải – Xác định các chất hạt bằng hấp thụ cực tím và huỳnh quang
  • Môi trường khói thuốc lá – Ước tính phân bố khói đối với các hạt lơ lửng có thể hít phải – Phương pháp dựa trên solanesol
  • Thuốc lá điếu – Xác định chất hạt khô không chứa nicotin và nicotin trong dòng khói bên – Phương pháp sử dụng máy hút thuốc thông dụng được trang bị ống hút
  • Thuốc lá điếu – Xác định carbon monoxide trong dòng khói bên – Phương pháp sử dụng máy hút thuốc phân tích thôngdụng được trang bị ống hút
  • Vật liệu sử dụng để làm giấy cuốn đầu lọc, giấy cuốn thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá – Xác định hàm lượng citrat
  • Vật liệu sử dụng để làm giấy cuốn đầu lọc, giấy cuốn thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá – Xác định hàm lượng acetat