TCVN/TC 126 - Thuốc lá

Số hiệu
TCVN/TC 126
Tên Ban kỹ thuật
Thuốc lá
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Hoạt động tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực Thuốc lá
Liên hệ

Ngô Quỳnh Hoa, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 - Nông nghiệp, thực phẩm

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4605  -  Email:  hoa.ngoquynh@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Quốc Tuấn (Trưởng ban)
 • Ngô Quỳnh Hoa (Thư ký)
 • Nguyễn Thị Lan
 • Nguyễn Văn Xuân
 • Đỗ Văn Thích
 • Lê Văn Giang
 • Trần Thị Tiên Thuỷ
 • Nguyễn Đức Thanh
 • Nguyễn Việt Công
 • Nguyễn Thanh Bình
 • Nguyễn Mạnh Dũng
 • Nguyễn Thanh Kỳ
 • Trần Chương Huyến
 • Nguyễn Thị Minh Hà
 • Chu Kỳ Sơn
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Thuốc lá – Xác định các nitrosamin đặc hiệu của thuốc lá – Phương pháp sử dụng quy trình chiết bằng dichloromethan kiềm
 • Môi trường khói thuốc lá – Ước tính phân bố khói đối với các hạt lơ lửng có thể hít phải – Xác định các chất hạt bằng hấp thụ cực tím và huỳnh quang
 • Môi trường khói thuốc lá – Ước tính phân bố khói đối với các hạt lơ lửng có thể hít phải – Phương pháp dựa trên solanesol
 • Thuốc lá điếu – Xác định chất hạt khô không chứa nicotin và nicotin trong dòng khói bên – Phương pháp sử dụng máy hút thuốc thông dụng được trang bị ống hút
 • Thuốc lá điếu – Xác định carbon monoxide trong dòng khói bên – Phương pháp sử dụng máy hút thuốc phân tích thôngdụng được trang bị ống hút
 • Vật liệu sử dụng để làm giấy cuốn đầu lọc, giấy cuốn thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá – Xác định hàm lượng citrat
 • Vật liệu sử dụng để làm giấy cuốn đầu lọc, giấy cuốn thuốc lá điếu và các sản phẩm thuốc lá – Xác định hàm lượng acetat