Dự án: Gia vị

Tên dự án
Gia vị
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Gia vị
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Quy phạm thực hành ngăn ngừa và giảm độc tố vi nấm trong gia vị
  • Dấm ăn
  • Dấm – Xác định hàm lượng chất khô hòa tan – Phương pháp khối lượng
  • Axit axetic thực phẩm
  • Muối (natri clorua) – Xác định hàm lượng kali – Phương pháp đo thể tích natri tetraphenylborat
  • Muối (natri clorua) – Xác định tổng hàm lượng brom và iot – Phương pháp đo phổ phát xạ (ICP-OES)
  • Muối (natri clorua) – Xác định hexacyanoferrat (ii) – Phương pháp đo quang