TCVN/TC/F 4 - Gia vị và phụ gia thực phẩm

Số hiệu
TCVN/TC/F 4
Tên Ban kỹ thuật
Gia vị và phụ gia thực phẩm
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISOTC 34/SC 7 - Spices

Phạm vi
Tham gia các công tác xây dựng, góp ý, các TCVN và QCVN về Gia vị và phụ gia thực phẩm
Liên hệ

Phạm Thị Sáng, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 - Nông nghiệp, thực phẩm

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4605  -  Email:  sangtcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Duy Thịnh (Trưởng ban)
 • Phạm Thị Sáng (Thư ký)
 • Lê Thị Việt Hồng
 • Vũ Thị Trang
 • Nguyễn Thị Minh Hà
 • Đào Thị Mai Phương
 • Nguyễn Thị Việt Anh
 • Phan Thị Sửu
 • Nguyễn Văn Xuân
 • Phạm Công Dũng
 • Phạm Thanh Liêm
 • Nguyễn Văn Sơn
 • Phan Thanh Tâm
 • Trần Thị Lan Hương
 • Trần Thị Phương Mai
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Quy phạm thực hành ngăn ngừa và giảm độc tố vi nấm trong gia vị
 • Dấm ăn
 • Dấm – Xác định hàm lượng chất khô hòa tan – Phương pháp khối lượng
 • Axit axetic thực phẩm
 • Muối (natri clorua) – Xác định hàm lượng kali – Phương pháp đo thể tích natri tetraphenylborat
 • Muối (natri clorua) – Xác định tổng hàm lượng brom và iot – Phương pháp đo phổ phát xạ (ICP-OES)
 • Muối (natri clorua) – Xác định hexacyanoferrat (ii) – Phương pháp đo quang