Dự án: Cà phê và sản phẩm cà phê

Tên dự án
Cà phê và sản phẩm cà phê
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Cà phê và sản phẩm cà phê
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Cà phê – Phân tích cảm quan – Thuật ngữ và định nghĩa
  • Cà phê và sản phẩm cà phê – Chuẩn bị nước chiết cà phê để phân tích
  • Cà phê rang – Xác định chất khô hòa tan
  • Cà phê rang – Xác định hao hụt khối lượng ở nhiệt độ 99 °C dưới áp suất thấp
  • Cà phê nhân – Xác định axit chlorogenic – Phương pháp quang phổ
  • Thực phẩm – Xác định furan trong cà phê và sản phẩm cà phê bằng sắc kí khí không gian hơi và đo phổ khối lượng (HS GC-MS)
  • Cà phê hòa tan hỗn hợp