TCVN/TC/F 16 - Cà phê và sản phẩm cà phê

Số hiệu
TCVN/TC/F 16
Tên Ban kỹ thuật
Cà phê và sản phẩm cà phê
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISOTC 34/SC 15COFFEE - ISOTC 34/SC 15Coffee

Phạm vi
Tham gia các công tác xây dựng, góp ý các TCVN và QCVN về Cà phê và sản phẩm cà phê
Liên hệ

Ngô Quỳnh Hoa, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 - Nông nghiệp, thực phẩm

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4605  -  Email:  hoa.ngoquynh@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Viết Vinh (Trưởng ban)
 • Ngô Quỳnh Hoa (Thư ký)
 • Lê Thị Việt Hồng
 • Nguyễn Thị Thơm
 • Nguyễn Thị Minh Hà
 • Đỗ Văn Chương
 • Nguyễn Văn Xuân
 • Nguyễn Duy Thịnh
 • Nguyễn Văn Sơn
 • Nguyễn Thị Minh Tú
 • Đỗ Thị Ngọc Huyền
 • Đoàn Triệu Nhạn
 • Lê Văn Đức
 • Cung Thị Tố Quỳnh
 • Hà Thị Kim Dung
 • Bùi Đình Trụ
 • Phạm Việt Đức
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Cà phê – Phân tích cảm quan – Thuật ngữ và định nghĩa
 • Cà phê và sản phẩm cà phê – Chuẩn bị nước chiết cà phê để phân tích
 • Cà phê rang – Xác định chất khô hòa tan
 • Cà phê rang – Xác định hao hụt khối lượng ở nhiệt độ 99 °C dưới áp suất thấp
 • Cà phê nhân – Xác định axit chlorogenic – Phương pháp quang phổ
 • Thực phẩm – Xác định furan trong cà phê và sản phẩm cà phê bằng sắc kí khí không gian hơi và đo phổ khối lượng (HS GC-MS)
 • Cà phê hòa tan hỗn hợp