Dự án: Chè và sản phẩm chè

Tên dự án
Chè và sản phẩm chè
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Chè và sản phẩm chè
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Chè và các sản phẩm chè – Xác định theanine trong chè và chè hòa tan nhanh dạng rắn sử dụng sắc kí lỏng hiệu năng cao
  • Túi đựng chè – Quy định kỹ thuật – Phần 1: Quy định đối với túi để vận chuyển chè trên pallet và vận tải bằng container
  • Túi đựng chè – Quy định kỹ thuật – Phần 2: Quy định hiệu năng của túi vận chuyển chè trên pallet và vận tải bằng container
  • Chè và sản phẩm chè – Xác định hàm lượng theobromine và caffein trong chè hòa tan dạng rắn và các sản phẩm chè hòa tan – Phương pháp HPLC
  • Chè và sản phẩm chè – Xác định hàm lượng theobromine và caffein trong sản phẩm chè dạng lỏng – Phần 1: Phương pháp HPLC – Phương pháp thông dụng
  • Chè và sản phẩm chè – Xác định hàm lượng theobromine và cafein trong sản phẩm chè dạng lỏng – Phần 2: Phương pháp HPLC – Phương pháp chuẩn
  • Chè và sản phẩm chè – Xác định hàm lượng florua – Phương pháp đo điện thế
  • Chè và sản phẩm chè – Xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất ô nhiễm – Phương pháp GC-MS, GC-MS/MS và LC-MS/MS
  • FB Chat.txt