TCVN/TC/F 20 - Chè và sản phẩm chè

Số hiệu
TCVN/TC/F 20
Tên Ban kỹ thuật
Chè và sản phẩm chè
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISOTC 34/SC 8 - Tea

Phạm vi
Tham gia các công tác xây dựng, góp ý các TCVN và QCVN về Chè và sản phẩm chè
Liên hệ

Ngô Quỳnh Hoa, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 - Nông nghiệp, thực phẩm

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4605  -  Email:  hoa.ngoquynh@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Duy Thịnh (Trưởng ban)
 • Ngô Quỳnh Hoa (Thư ký)
 • Lê Thị Việt Hồng
 • Đỗ Văn Chương
 • Nguyễn Văn Xuân
 • Phạm Công Dũng
 • Nguyễn Văn Sơn
 • Trần Thị Lan Hương
 • Trần Thị Phương Mai
 • Vũ Văn Minh
 • Đỗ Thị Ngọc Huyền
 • Lê Văn Đức
 • Đỗ Bích Nga
 • Hoàng Vĩnh Long
 • Chu Xuân Ái
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Chè và các sản phẩm chè – Xác định theanine trong chè và chè hòa tan nhanh dạng rắn sử dụng sắc kí lỏng hiệu năng cao
 • Túi đựng chè – Quy định kỹ thuật – Phần 1: Quy định đối với túi để vận chuyển chè trên pallet và vận tải bằng container
 • Túi đựng chè – Quy định kỹ thuật – Phần 2: Quy định hiệu năng của túi vận chuyển chè trên pallet và vận tải bằng container
 • Chè và sản phẩm chè – Xác định hàm lượng theobromine và caffein trong chè hòa tan dạng rắn và các sản phẩm chè hòa tan – Phương pháp HPLC
 • Chè và sản phẩm chè – Xác định hàm lượng theobromine và caffein trong sản phẩm chè dạng lỏng – Phần 1: Phương pháp HPLC – Phương pháp thông dụng
 • Chè và sản phẩm chè – Xác định hàm lượng theobromine và cafein trong sản phẩm chè dạng lỏng – Phần 2: Phương pháp HPLC – Phương pháp chuẩn
 • Chè và sản phẩm chè – Xác định hàm lượng florua – Phương pháp đo điện thế
 • Chè và sản phẩm chè – Xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất ô nhiễm – Phương pháp GC-MS, GC-MS/MS và LC-MS/MS