Dự án: Thủy sản và sản phẩm thủy sản

Tên dự án
Thủy sản và sản phẩm thủy sản
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Thủy sản và sản phẩm thủy sản
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Cá phile đông lạnh nhanh
  • Cá xay chế biến hình que, cá cắt miếng và cá phile tẩm bột xù hoặc bột nhão đông lạnh nhanh
  • Khối cá philê, thịt cá xay và hỗn hợp cá philê với thịt cá xay đông lạnh nhanh
  • Thực phẩm – Xác định axit domoic trong nhuyễn thể và cá bằng RP-HPLC sử dụng detector UV
  • Thực phẩm – Xác định các nguyên tố và các hợp chất hóa học của chúng – Xác định metyl thủy ngân trong thực phẩm có nguồn gốc hải sản bằng pha loãng đồng vị GC-ICP-MS
  • Sản phẩm điệp tươi và đông lạnh nhanh
  • Trứng cá tầm
  • Cá đông lạnh nhanh