Dự án: Thịt và sản phẩm thịt

Tên dự án
Thịt và sản phẩm thịt
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Thịt và sản phẩm thịt
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thịt và sản phẩm thịt – Xác định protein đậu nành trong thịt nguyên liệu và sản phẩm thịt chế biến nhiệt – Phương pháp hấp phụ miễn dịch liên kết enzym
  • Thịt và sản phẩm thịt – Xác định clopidol trong thịt gà – Phương pháp sắc kí khí
  • Thịt lạnh đông
  • Thịt hộp
  • Thịt chế biến có xử lý nhiệt
  • Sản phẩm thịt chế biến không qua xử lý nhiệt
  • FB Chat.txt