Dự án: Chuối quả tươi – Yêu cầu chất lượng và quy phạm thực hành

Tên dự án
Chuối quả tươi – Yêu cầu chất lượng và quy phạm thực hành
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Chuối quả tươi – Yêu cầu chất lượng và quy phạm thực hành
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Chuối quả tươi
  • Chuối xanh – Điều kiện làm chín
  • Chuối xanh – Hướng dẫn bảo quản và vận chuyển
  • Quy phạm thực hành chiếu xạ tố kéo dài thời gian bảo quản chuối, xoài và đu đủ
  • FB Chat.txt