Dự án: Sản phẩm dầu mỏ

Tên dự án
Sản phẩm dầu mỏ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Sản phẩm dầu mỏ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Dầu bôi trơn – Phương pháp xác định các đặc tính tạo bọt
 • Dầu bôi trơn – Phương pháp xác định Bari, Canxi, Magie và Kẽm bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử
 • Dầu bôi trơn mới và dầu bôi trơn đã qua sử dụng – Phương pháp xác định cặn Pentan bằng màng lọc
 • Hướng dẫn chuẩn bị hỗn hợp chất lỏng sử dụng làm chuẩn phân tích
 • Nhiên liệu phản lực tuốc bin hàng không jet a-1 - Yêu cầu kỹ thuật
 • Dầu thô và dầu cặn – Phương pháp xác định điểm sôi các mẫu cặn như dầu thô, cặn khi chưng cất khí quyển và cặn khi chưng cất chân không bằng sắc ký khí nhiệt độ cao
 • Nhiên liệu cất trung bình – Phương pháp xác định các loại hydrocacbon bằng phép đo phổ khối
 • Nhiên liệu chưng cất dầu mỏ và nhiên liệu tuốc bin hàng không – Phương pháp xác định các loại hydrocacbon thơm bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector chỉ số khúc xạ
 • Dầu khoáng – Phương pháp thử đặc tính oxy hóa
 • Khí dầu mỏ hóa lỏng và khí hydrocacbon – Xác định lưu huỳnh tổng bằng phương pháp huỳnh quang tử ngoại
 • Phương pháp xác định độ khô của propan (phương pháp van freeze)
 • FB Chat.txt