Dự án: An toàn máy điện

Tên dự án
An toàn máy điện
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
An toàn máy điện
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • An toàn máy điện – Thiết bị điện của máy điện – Phần 1: Yêu cầu chung
  • An toàn máy điện – Thiết bị điện của máy điện – Phần 11: Yêu cầu với thiết bị điện áp cao đối với điện áp trên 1 000 V xoay chiều hoặc 1 500 V một chiều nhưng không vượt quá 36 kV
  • FB Chat.txt