Dự án: An toàn máy biến áp điện lực

Tên dự án
An toàn máy biến áp điện lực
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
An toàn máy biến áp điện lực
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • An toàn của máy biến áp điện lực, nguồn điện, bộ phản kháng và sản phẩm tương tự – Phần 2-1: Yêu cầu và thử nghiệm cụ thể đối với máy biến áp có cuộn phân ly và bộ nguồn có lắp máy biến áp có cuộn phân ly dùng cho các ứng dụng chung
  • An toàn của máy biến áp điện lực, nguồn điện, bộ phản kháng và sản phẩm tương tự – Phần 2-2: Yêu cầu và thử nghiệm cụ thể đối với máy biến áp điều khiển và bộ nguồn có lắp máy biến áp điều khiển
  • An toàn của máy biến áp điện lực, nguồn điện, bộ phản kháng và sản phẩm tương tự – Phần 2-3: Yêu cầu và thử nghiệm cụ thể đối với máy biến áp mồi dùng cho mỏ đốt sử dụng khí hoặc dầu
  • An toàn của máy biến áp điện lực, nguồn điện, bộ phản kháng và sản phẩm tương tự – Phần 2-5: Yêu cầu và thử nghiệm cụ thể đối với máy biến áp dùng cho dao cạo râu, bộ nguồn dùng cho dao cạo râu và bộ nguồn của dao cạo râu
  • An toàn của máy biến áp điện lực, nguồn điện, bộ phản kháng và sản phẩm tương tự – Phần 2-7: Yêu cầu và thử nghiệm cụ thể đối với máy biến áp và bộ nguồn dùng cho đồ chơi
  • An toàn của máy biến áp điện lực, nguồn điện, bộ phản kháng và sản phẩm tương tự – Phần 2-8: Yêu cầu và thử nghiệm cụ thể đối với máy biến áp và bộ nguồn dùng cho chuông cửa và ống khói
  • An toàn của máy biến áp điện lực, nguồn điện, bộ phản kháng và sản phẩm tương tự – Phần 2-9: Yêu cầu và thử nghiệm cụ thể đối với máy biến áp và bộ nguồn dùng cho bóng đèn cầm tay cấp III của bóng đèn sợi đốt
  • An toàn của máy biến áp điện lực, nguồn điện, bộ phản kháng và sản phẩm tương tự – Phần 2-10: Yêu cầu và thử nghiệm cụ thể đối với máy biến áp cách ly có mức cách điện cao và máy biến cáp cách ly có điện áp đầu ra lớn hơn 1 000 V
  • FB Chat.txt