Dự án: Tương thích điện từ

Tên dự án
Tương thích điện từ
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Tương thích điện từ
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Từ vựng kỹ thuật điện quốc tế – Phần 161: Tương thích điện từ
  • Thiết bị dùng cho mục đích chiếu sáng chung – Yêu cầu về miễn nhiễm EMC Equipment for general lighting purposes – EMC immunity requirements
  • Thiết bị dùng cho mục đích chiếu sáng chung – Yêu cầu về miễn nhiễm EMC – Phần 1: Máy đo chớp sáng và phương pháp thử nghiệm miễn nhiễm giao động điện áp
  • Tương thích điện từ (EMC) – Phần 6-1: Tiêu chuẩn chung – Miễn nhiễm trong môi trường chiếu sáng khu dẫn cư, thương mại và công nghiệp
  • FB Chat.txt