Dự án: Linh kiện bán dẫn

Tên dự án
Linh kiện bán dẫn
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Linh kiện bán dẫn
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu – Phần 19: Độ bền cắt của khuôn
  • Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu – Phần 23: Tuổi thọ làm việc ở nhiệt độ cao
  • Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu – Phần 26: Thử nghiệm độ nhạy với phóng tĩnh điện (ESD) – Mô hình cơ thể người (HBM))
  • Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí – Phần 35: Thử nghiệm soi âm cho linh kiện điện tử bao kín bằng nhựa
  • Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu – Phần 38: Phương pháp kiểm tra lỗi mềm cho các linh kiện bán dẫn có bộ nhớ
  • Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu – Phần 39: Đo độ khuếch tán ẩm và nước hòa tan trong các vật liệu hữu cơ sử dụng cho linh kiện bán dẫn
  • Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ học và khí hậu – Phần 43: Hướng dẫn về kế hoạch chất lượng độ tin cậy IC
  • Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu – Phần 44: Phương pháp thử nghiệm ảnh hưởng tác động duy nhất của chùm tia chiếu xạ neutron cho các linh kiện bán dẫn