Dự án: Dây và cáp điện

Tên dự án
Dây và cáp điện
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Dây và cáp điện
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Cáp sạc dùng cho xe điện có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV – Phần 1: Yêu cầu chung
  • Cáp sạc dùng cho xe điện có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV –Phần 2: Phương pháp thử nghiệm
  • Cáp sạc dùng cho xe điện có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV –Phần 3: Cáp dùng để sạc điện xoay chiều theo chế độ 1, 2 và 3 của IEC 61851-1 với điện áp danh định đến và bằng 450/750 V
  • Cáp điện dùng cho hệ thống quang điện có thông số điện áp 1,5 kV một chiều