Dự án: Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp

Tên dự án
Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 1: Thử công suất của trục trích công suất
  • Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 2: Khả năng nâng của cơ cấu treo 3 điểm phía sau
  • Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 3: Đường kính quay vòng và đường kính thông qua
  • Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 9: Công suất kéo
  • Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 10: Công suất thuỷ lực tại mặt phân giới máy kéo và công cụ
  • Máy kéo bánh hơi nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 13: Chỗ ngồi của người lái máy – Đo rung động trong điều kiện phòng thí nghiệm
  • Máy kéo dùng trong nông nghiệp – Yêu cầu, phương pháp thử và điều kiện nghiệm thu đối với phạm vi quan sát của người vận hành – Phần 1: Phạm vi quan sát phía trước
  • Máy kéo dùng trong nông nghiệp – Yêu cầu, phương pháp thử và điều kiện nghiệm thu đối với phạm vi quan sát của người vận hành – Phần 2: Phạm vi quan sát phía sau
  • Máy kéo nông lâm nghiệp – Loại cơ bản – Từ vựng
  • Máy dùng trong lâm nghiệp – Xe chạy bánh chuyên dụng – Từ vựng – Phương pháp thử tính năng và chỉ tiêu cho hệ thống phanh