TCVN/TC 23 - Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp

Số hiệu
TCVN/TC 23
Tên Ban kỹ thuật
Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 23 - Tractors and machinery for agriculture and forestry

Phạm vi
Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp
Liên hệ

Nguyễn Duy Trinh, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 1 - Cơ khí, luyện kim

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.38361 466  -  Email: trinh.tcvn@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Bùi Hải Triều (Trưởng ban)
 • Nguyễn Duy Trinh (Thư ký)
 • Cao Bảo Anh
 • Trần Hồng Thao
 • Nguyễn Mạnh Toàn
 • Lê Nguyên Đạt
 • Trần Minh Mạnh
 • Trịnh Duy Đỗ
 • Hàn Trung Dũng
 • Nguyễn Tất Giang
 • Đoàn Hưng Quốc
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 1: Thử công suất của trục trích công suất
 • Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 2: Khả năng nâng của cơ cấu treo 3 điểm phía sau
 • Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 3: Đường kính quay vòng và đường kính thông qua
 • Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 9: Công suất kéo
 • Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 10: Công suất thuỷ lực tại mặt phân giới máy kéo và công cụ
 • Máy kéo bánh hơi nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 13: Chỗ ngồi của người lái máy – Đo rung động trong điều kiện phòng thí nghiệm
 • Máy kéo dùng trong nông nghiệp – Yêu cầu, phương pháp thử và điều kiện nghiệm thu đối với phạm vi quan sát của người vận hành – Phần 1: Phạm vi quan sát phía trước
 • Máy kéo dùng trong nông nghiệp – Yêu cầu, phương pháp thử và điều kiện nghiệm thu đối với phạm vi quan sát của người vận hành – Phần 2: Phạm vi quan sát phía sau
 • Máy kéo nông lâm nghiệp – Loại cơ bản – Từ vựng
 • Máy dùng trong lâm nghiệp – Xe chạy bánh chuyên dụng – Từ vựng – Phương pháp thử tính năng và chỉ tiêu cho hệ thống phanh
 • Máy trong trong lâm nghiệp – Yêu cầu và thử nghiệm an toàn cho cưa xích cầm tay – Phần 1: Cưa xích dùng để làm rừng
 • Máy trong trong lâm nghiệp – Yêu cầu và thử nghiệm an toàn cho cưa xích cầm tay – Phần 2: Cưa xích dùng để chăm sóc cây
 • Thiết bị bảo vệ cây trồng – Thiết bị phun – phần 1: Phương pháp thử vòi phun
 • Thiết bị bảo vệ cây trồng – Thiết bị phun – phần 2: Phương pháp thử thiết bị phun kiểu thủy lực
 • Thiết bảo vệ cây trồng – Phần 3: Thiết bị phun - Phương pháp thử hệ thống điều chỉnh mức phun
FB Chat.txt