Dự án: Thang máy

Tên dự án
Thang máy
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2019
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VẦ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
Thang máy
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy chở người và chở hàng – Phần 21: Thang máy mới chở người, thang máy mới chở người và hàng trong các toàn nhà đang sử dụng.
  • Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy chở người và hàng – Phần 22: Thang máy điện với đường nghiêng
  • Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Phần 31: Thang máy chuyên dùng chở hàng
  • Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy –Thang máy chở người và hàng – Phần 43: Thang máy cho cần cẩu
  • Thang cuốn và băng tải chở người – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
  • FB Chat.txt