Dự án: HÀN KIM LOẠI

Tên dự án
HÀN KIM LOẠI
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
HÀN KIM LOẠI
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Nhân sự hàn - Kiểm tra Chấp nhận thợ hàn máy và thợ cài đặt hàn đối với hàn cơ khí hóa và tự động hóa vật liệu kim loại
 • Đặc tính kỹ thuật và Chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại – Thử quy trình hàn – Phần 12: Hàn điểm, đường và hàn gờ nổi
 • Đặc tính kỹ thuật và Chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại – Chấp nhận bởi quy trình hàn tiêu chuẩn
 • Đặc tính kỹ thuật và Chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại – Chấp nhận trên cơ sở thử hàn trước khi sản xuất
 • Đặc tính kỹ thuật và Chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại – Thử quy trình hàn – Phần 13: Hàn ép chồn (giáp mép điện trở) và hàn chảy giáp mép
 • Đặc tính kỹ thuật và Chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại – Thử quy trình hàn – Phần 14: Hàn hỗn hợp laze-hồ quang thép, niken và hợp kim niken
 • Hàn - Mối hàn nóng chảy ở thép, niken, titan và các hợp kim của chúng (trừ hàn bằng chùm tia) - Mức chất lượng đối với khuyết tật
 • Hàn và các quá trình liên quan - Chuẩn bị mối nối - Phần 2: Hàn hồ quang dưới lớp thuốc cho thép
 • Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - Kiểm tra tổ chức thô đại và tế vi của mối hàn
 • Hàn và các quá trình liên quan - Các loại chuẩn bị mối nối - Phần 1: Hàn hồ quang điện cực nóng chảy bằng tay, hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ, hàn khí, hàn TIG và hàn chùm tia cho thép
 • FB Chat.txt