Dự án: HẠ TẦNG CỘNG ĐỒNG THÔNG MINH

Tên dự án
HẠ TẦNG CỘNG ĐỒNG THÔNG MINH
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
HẠ TẦNG CỘNG ĐỒNG THÔNG MINH
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Phát triển bền vững trong cộng đồng – Tóm tắt các hướng dẫn hiện có và các phương pháp tiếp cận về sự phát triển và khả năng phục hồi bền vững trong thành phố
  • Đô thị và cộng đồng bền vững - Hướng dẫn thiết lập mô hình hoạt động của đô thị thông minh cho cộng đồng bền vững
  • Mô hình khái niệm thành phố thông minh – Hướng dẫn thiết lập mô hình cho việc liên tác dữ liệu
  • FB Chat.txt