Dự án: DỤNG CỤ TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM

Tên dự án
DỤNG CỤ TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
DỤNG CỤ TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc thực phẩm - Chất dẻo - Phần 4 – Phương pháp thử tổng lượng thôi nhiễm trong dầu oliu trong khoang chứa
  • Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm - Chất dẻo - Phần 5: Phương pháp thử tổng lượng thôi nhiễm vào trong dung dịch mô phỏng thức ăn trong khoang chứa
  • Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm - Chất dẻo - Phần 2: Phương pháp thử tổng lượng thôi nhiễm trong dầu oliu bằng phương pháp ngâm toàn phần
  • Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm - Chất dẻo - Phần 3: Phương pháp thử tổng lượng thôi nhiễm vào trong dung dịch nước mô phỏng thức ăn bằng cách ngâm toàn phần
  • Đũa ăn
  • Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm – Chất dẻo - Phần 1: Hướng dẫn lựa chọn các điều kiện và phương pháp thử để thử tổng lượng thôi nhiễm