Dự án: MẬT ONG

Tên dự án
MẬT ONG
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
MẬT ONG
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Mật ong – Xác định hàm lượng prolin
  • Mật ong – Xác định độ ẩm bằng phương pháp đo độ phân cực
  • Mật ong – Xác định hàm lượng tro
  • Mật ong – Phân tích cảm quan
  • Mật ong – Xác định độ dẫn điện
  • Mật ong – Xác định pH và độ axit tự do bằng phép chuẩn độ đến pH 8,3
  • Mật ong – Xác định pH, độ axit tự do, hàm lượng lacton và độ axit tổng số bằng phép chuẩn độ đến điểm tương đương