Dự án: TRỨNG, THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT

Tên dự án
TRỨNG, THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
TRỨNG, THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Thịt và sản phẩm thịt – Xác định hàm lượng N-nitrosopyrrolidine – Phương pháp sắc kí khí sử dụng thiết bị phân tích năng lượng nhiệt
  • Trứng gà tươi
  • Trứng vịt tươi
  • Thịt và sản phẩm thịt – Xác định dư lượng fenbendazole – Phương pháp sắc kí lỏng
  • Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Phát hiện ấu trùng giun xoắn (Trichinella) trong thịt bằng phương pháp phân giải nhân tạo
  • Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Phương pháp lấy mẫu thân thịt tươi để phân tích vi sinh vật
  • Hướng dẫn kiểm soát Salmonella spp. không gây bệnh thương hàn trong thịt bò và thịt lợn
  • FB Chat.txt