Dự án: SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA

Tên dự án
SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Sữa bột và cream bột
  • Sữa bột gầy bổ sung chất béo thực vật
  • Sữa tươi nguyên liệu
  • Sữa bột và cream bột
  • Sữa – Xác định dư lượng narasin và monensin – Phương pháp sắc kí lỏng-phổ khối lượng hai lần
  • Sữa – Xác định hàm lượng nitơ casein – Phần 2: Phương pháp trực tiếp
  • Sữa – Xác định hàm lượng nitơ – Phần 4: Phương pháp xác định hàm lượng nitơ phi protein
  • Sữa – Xác định hàm lượng nitơ casein – Phần 1: Phương pháp gián tiếp (Phương pháp chuẩn)