Dự án: CHIẾU XẠ THỰC PHẨM

Tên dự án
CHIẾU XẠ THỰC PHẨM
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2018
Bộ ngành
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Lĩnh vực
CHIẾU XẠ THỰC PHẨM
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
 • Tiêu chuẩn thực hành đo liều áp dụng cho thiết bị chiếu xạ gamma dùng để xử lý bằng bức xạ
 • Tiêu chuẩn thực hành sử dụng hệ đo liều cộng hưởng thuận từ electron-alanin
 • Tiêu chuẩn hướng dẫn sử dụng dụng cụ chỉ thị bức xạ
 • Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương pháp tính liều hấp thụ trong các ứng dụng xử lý bằng bức xạ
 • Tiêu chuẩn hướng dẫn sử dụng dụng cụ chỉ thị bức xạ
 • Tiêu chuẩn thực hành sử dụng hệ đo liều cộng hưởng thuận từ electron-alanin
 • Tiêu chuẩn thực hành sử dụng hệ đo liều cellulose triaxetat
 • Tiêu chuẩn thực hành đo liều áp dụng cho thiết bị chiếu xạ gamma dùng để xử lý bằng bức xạ
 • Thực hành đo liều áp dụng cho thiết bị xử lý chiếu xạ bằng chùm tia điện tử có năng lượng từ 300keV đến 25 MeV
 • Hướng dẫn chiếu xạ thịt gia súc và gia cầm dạng tươi, đông lạnh và đã chế biến để kiểm soát các tác nhân gây bệnh và các vi sinh vật khác
 • Thực hành đo liều để xử lý bằng bức xạ