TCVN/TC/F 5 - Vệ sinh thực phẩm và chiếu xạ

Số hiệu
TCVN/TC/F 5
Tên Ban kỹ thuật
Vệ sinh thực phẩm và chiếu xạ
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Tham gia các công tác xây dựng, góp ý các TCVN và QCVN về chiếu xạ thực phẩm
Liên hệ

Vũ Thị Thu Hiền, Thư ký

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4 - Nông nghiệp, thực phẩm

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024.3756 4605  -  Email:  hiencoi.nd@gmail.com

Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Duy Lâm (Trưởng ban)
 • Vũ Thị Thu Hiền (Thư ký)
 • Lê Thị Việt Hồng
 • Nguyễn Thị Minh Hà
 • Đào Thị Mai Phương
 • Nguyễn Đức Doan
 • Nguyễn Duy Thịnh
 • Trần Minh Quỳnh
 • Nguyễn Thị Minh Tú
 • Lê Thị Kim Chung
 • Đỗ Văn Thích
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương pháp tính liều hấp thụ trong các ứng dụng xử lý bằng bức xạ
 • Hướng dẫn lập biểu đồ phân bố liều trong thiết bị xử lý bằng bức xạ
 • Tiêu chuẩn hướng dẫn sử dụng dụng cụ chỉ thị bức xạ
 • Tiêu chuẩn thực hành sử dụng hệ đo liều cộng hưởng thuận từ electron-alanin
 • Tiêu chuẩn thực hành sử dụng hệ đo liều cellulose triaxetat
 • Tiêu chuẩn thực hành đo liều áp dụng cho thiết bị chiếu xạ gamma dùng để xử lý bằng bức xạ
 • Thực hành đo liều áp dụng cho thiết bị xử lý chiếu xạ bằng chùm tia điện tử có năng lượng từ 300keV đến 25 MeV
 • Hướng dẫn chiếu xạ thịt gia súc và gia cầm dạng tươi, đông lạnh và đã chế biến để kiểm soát các tác nhân gây bệnh và các vi sinh vật khác